En blogg är en blogg är en dagbok!

I ren avundsjuka av vad andra människor kan göra nu när de bloggat ett tag blir detta en dagbok med ett, för den utomstående, totalt ointressant innehåll. Tanken är att jag skall kunna blicka bakåt i tiden och se vad jag faktiskt gör med mitt liv. Risken är att det inte blir en uppmuntrande läsning…

Fortsätt läsa